Altijd een goede start

Formatieplanner-po.nl is geboren uit de praktijk, met als missie om het basisonderwijs een helpende hand te bieden. Hiervoor hebben we een handige webapp gemaakt waarmee je moeiteloos medewerkers kunt bevragen over hun wensen, groepen inroostert, personeel en vakanties plant, en schooltaken organiseert. Al je medewerkers ontvangen een overzichtelijke individuele jaartaak. Vervolgens kun je met behulp van alle gegevens een werkverdelingsplan opstellen welke je ter goedkeuring kan voorleggen aan de PMR.

Wat biedt de applicatie?

Groepen

Groepen toevoegen, bekijken en bewerken

Vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en studiedagen inplannen

Overzicht

Urenoverzichten per groep genereren

Medewerkers

Medewerkers toevoegen en overzichten generen

Raadplegen

Uitvoeren online raadpleging onder het team

Taken

Lesgevende taken, voor-en nawerk lesgevende taak, schooltaken, nascholing en duurzame inzetbaarheidsuren inplannen

Werkverdelingsplan

Vanuit alle verzamelde gegevens komen tot een werkverdelingsplan welke door de PMR kan worden goedgekeurd.